Algemene Voorwaarden

Annulering 
Wanneer je voor 48 uur van de start van de reservering, je boeking annuleert ontvang je het volledige bedrag van je boeking retour. Bij annuleringen tussen 48 en 24 uur vooraf aan je boeking ontvang je 50% van je betaalde bedrag retour.

Wijzigen
Het is mogelijk om tot 24 uur voorafgaand aan je boeking, je boeking te wijzigen naar een andere locatie, datum of tijdstip.

Sauna regels
Alle bezoekers moeten de saunaregels respecteren. Bezoekers die de saunaregels niet respecteren, worden onmiddellijk zonder vergoeding verwijderd. Verbaal en non-verbaal storend gedrag en intiem lichamelijk contact is niet toegestaan. We behouden ons het recht voor om de toegang te weigeren of mensen te vragen om te vertrekken als ze overmatig dronken zijn, onder invloed zijn van drugs of zich bezighouden met enig soort ongepast of seksueel gedrag. Elk gedrag dat de reputatie van het bedrijf kan schaden, zoals seks, geweld en drugs, wordt niet getolereerd en we behouden ons het recht voor om aangifte te doen tegen personen die dit doen.

Aansprakelijkheid
Het gebruik van de sauna is op eigen risico, evenals het zwemmen en het bewaren van persoonlijke eigendommen in de kleedkamer. Kuuma is niet aansprakelijk voor schade en diefstal, van welke aard dan ook. Kuuma is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Kuuma.

Gasten zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die zij Kuuma of enige derde toedoen. Waaronder het overtreden van de huisregels, het beschadigen van zaken van Kuuma of nalatigheid bij het achterlaten van de sauna. Kuuma verhaalt ontstane kosten inclusief reparatie en schoonmaak op de gasten.